Legezko Oharra

Musika - Música 2018

Informazio gizartearen zerbitzuei zein merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 legeari jarraiki, hau jakinarazten dizugu:

  • www.musika-musica.net domeinuaren titularra Fundación Bilbao 700- III Milenium Fundazioa da, eta erabiltzaile ororen eskura jarritako web gune horren xedea ekitaldi honen buruzko informazioa eta programazioa ematea da.
  • A-48408298 IFK duen sozietatea, informazio honi dagokionez egoitza hau duena: Ensanche Plaza 11, 1 48009 – Bilbao

Zure eskura jarri ditugun kontakturako beste datuak:

Telefonoa: +34. 94 679 04 88
Posta elektronikoa: bilbao700fundazioa@gmail.com

Irudien Jabetza

Jabego intelektualaren nazioarteko legeek eta copyrightak babestuta daude.

Erabiltzaileak debekatuta du aurreko paragrafoan elementuen erreprodukzioa, eraldaketa, banaketa, jendaurreko komunikazioa, eta oro har, beste edozein ustiapen era egitea Fundación Bilbao 700- III Milenium Fundazioa-ren esanbidezko baimena izan ezean. Web gune honetako edukien zatien inprimaketa eta deskargatzea norberaren erabilera pribaturako baino ez da baimentzen.

Erabiltzaileak ez du baliatuko instalaturik egon litezkeen segurtasun sistemak edo babeserako gailuak ezabatu, eraldatu, saihestu edo manipulatu litzakeen eta web gunearen edota bertako edukien baliogabetzea, arriskua edo kaltea ekar lezakeen baliabiderik.

Fundación Bilbao 700- III Milenium Fundazioa-k ez du bere gain hartzen hirugarrenek egin lezaketen web gune honen erabilera ezegokien erantzukizuna, beste pertsona fisiko edo juridikoengandik datorren web guneko informazioaren eduki eta eguneratzearen erantzukizuna, ezta esteka edo bestelako bideen bitartez atzi litezkeen informazioena ere. Fundación Bilbao 700- III Milenium Fundazioa-k ez ditu bere gain hartzen hirugarrenek kudeatutako edo hirugarrenen jabetza diren web guneetara sartzea ahalbidetzen duten esteka, direktorio eta bilaketa-tresnen erabilpenarengatik erabiltzaileak izan litzakeen era guztietako kalte edo galerak, ezta erabiltzaileen sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo fitxategietan birus edo bestelako kode maleziatsuen presentziarengatik gerta litezkeen kalteak ere.

Hirugarrenek web orriaren legez kontrako erabilerarengatik beharrezko irizten dituen ekintza legalak burutzeko eskubidea gordetzen du Fundación Bilbao 700- III Milenium Fundazioa-k.